Vi skåner miljøet – vores partnere følger trop!

Dauphin HumanDesign® Group knytter virksomhedens succes sammen med en politik, som bevidst orienterer sig mod holdbarhed og miljøbeskyttelse. Den aktive miljøpolitik og den engagerede, ansvarsfulde omgang med naturen foregår i harmoni med miljørelevante love og standarder. Endvidere sætter vi selv høje standarder og sørger for, at udviklingen forløber inden for de ønskede rammer. Som led i beskyttelsen af miljøet er vi altid parat til at besvare eventuelle spørgsmål om vores handlinger og politik.
Geprüftes Umweltmanagement
I år 2010 modtog virksomheden Dauphin den såkaldte EMAS-verifikation. EMAS er en forkortelse for Eco Management and Audit Scheme, også kendt som EMAS-forordningen.

EMAS er blevet udviklet af EU og er en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision for organisationer, der ønsker at forbedre deres miljøresultater.

Verifikationen kan opnås af industrielle virksomheder, serviceudbydere, forvaltninger osv., men også andre typer organisationer, herunder overstatslige organisationer.

Umweltpakt Bayern

Med tiltrædelsen til ”Umweltpakt Bayern“ i 2007 vil Dauphin sætte standarden for at samarbejde med andre virksomheder i Bayern om at undgå fremtidige miljøbelastninger ud over de lovmæssige krav.Følgende dokumenter indeholder information og dokumentation for Dauphins holdninger til miljøets beskyttelse:

Euro Blomsten

Temaet miljøbeskyttelse er vigtigt for vores virksomheder. Derfor forpligter vi os i henhold til loven og forbedrer miljøbeskyttelsen systematisk og kontinuerligt. Dette engagement forventer vi også af vores leverandører, og derfor er mange af vores leverandører og partnere fra tekstilbranchen certificeret med det europæiske miljømærke, blomsten. Blomsten tildeles for produkt- og tjenesteydelser, som udviser en mindre indvirkning på miljøet end sammenlignelige udbud. Vi er stolte af vores forretningsmæssige forbindelse til økologisk drift.