Dauphin-gruppens grundsætninger.

Den kultur, der hersker i en virksomhed, står i direkte forbindelse med dens succes. Dauphin er en global virksomhedsgruppe. Vi producerer løsninger til verdensmarkedet, som kan anvendes, forklares og sælges fra New York til Melbourne og fra Kuala Lumpur til Paris. I filialer, agenturer og på produktionssteder over hele verden, arbejder vi på mærkets succes – på tværs af alle grænser.

Vi forbedrer leve- og arbejdsmiljøer.

Vi har altid fokus på mennesker og deres behov. Derfor går vi nye veje i den tværfaglige forskning.
Læs mere om dette under Ergonomi.

Vi tror på et godt design.

Efter vores opfattelse må design ikke være et mål i sig selv. Vi er overbevist om, at et godt design også altid skal være ergonomisk og funktionelt gennemtænkt.
Læs mere om dette under Priser.

Vi accepterer kun løsninger af høj kvalitet.

For vores virksomhed er et produkt eller en tjenesteydelse altid en løsning på et problem, en forbedring, en aflastning eller et kvalitativt skridt fremad. Hvert produkt, som leveres af os, skal efterkomme den allerhøjeste kvalitetsstandard 100 procent.
Læs mere om dette under Kvalitet.

Vi har et godt forhold til vores partnere.

Vores forhold til handelspartnere, kunder, leverandører og andre partnere er præget af retfærdighed, tillid og en høj etisk målestok.

Vi omgås vores medmennesker med respekt.

Gensidig respekt er en forudsætning for virksomhedens succes og er en uforanderlig grundsætning for menneskers omgang med hinanden hos os. Vores måde at omgås hinanden på er høflig og fair, uanset hierarki. Vi tager afstand fra enhver form for mobning og diskriminering.